Jag har nyligen köpt en bil och den verkar inte fungera som den skall, vad gör jag?

Kontakta oss om du misstänker att bilen inte fungerar som den skall. Då du oftast har garantier via oss är det viktigt att vi blir informerade om ev. misstankar eller problem så tidigt som möjligt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Jag har nyligen köpt en bil och inser att det saknas tillbehör (t.ex. reservhjul, insynsskydd etc.), vad gör jag?

Då du som köpare vid köptillfället har undersökningsplikt är det av största vikt att du genomsöker fordonet och kontrollerar vilka tillbehör som medföljer innan köpet görs och du kör hem.

Eftersom vi enbart säljer begagnade bilar är det inte alltid det medföljer t.ex. reservhjul eller insynsskydd.

Jag har nyligen köpt en bil men jag står ännu inte som ägare, vad gör jag?

Ibland kan det dröja några arbetsdagar innan du står som ägare på din nya bil, i dessa fall ser vi till att bilen är försäkrad under tiden vilket gör att du kan köra som vanligt tills ägandeskapet registrerats.

Kontakta oss direkt om du upplever att det gått lång tid och du fortfarande inte registrerats som ägare.